Om ni är fler än 12 vuxna personer i sällskapet...

Om ni är flev än 12 personer i sällskapet så ser vi gärna att ni förbeställer maten. Menyn är lite begränsad, detta för att kunna upprätthålla kvalitén på maten, att alla i sällskapet skall få maten samtidigt & för att väntetiden inte ska bli allt för lång.